ONG per a la solidaritat i la cooperació amb els infants i joves dels Països del Sud

Titular notícies
Educació

SAME 2012: Amb drets des del principi...


A només tres anys de la data fixada per aconseguir l'Educació per Tots i Totes, la Campanya Mundial per l'Educació (CME) se centrarà en defensar el dret a l'educació primerenca, l'etapa que comprèn dels 0 als 6 anys d'edat, sota el lema "Amb drets des del principi. Per una educació primerenca de qualitat".

Els nens i nenes d'aquesta edat són subjectes de drets (entre ells, el dret a l'educació), que han de ser garantits i respectats pels poders públics i per la societat. Sota el lema “Amb drets des del principi. Per una educació primerenca de qualitat”, volem reivindicar la importància de l'Atenció i Educació a la Primera Infància (AEPI).

En els últims anys, s'ha avançat en l'escolarització Primària en molts països. No ha succeït el mateix amb l'AEPI, una etapa fonamental per als nens/es i, per tant, per a les seves comunitats i les seves nacions. L'any 2000, 189 països es van comprometre a aconseguir en 2015 els Objectius de Dakar, entre ells: estendre i millorar l'atenció i l’ educació integrals de la primera infància, especialment de les nenes i els nens més vulnerables i desfavorits.

L'acció proposada per a la Setmana d'Acció Mundial per l'Educació (SAME) -i que serà comuna a tots els països que participen en la CME- és La Gran Imatge, és a dir, demanarem a totes les persones implicades en la campanya (nenes, nens, docents, persones adultes en procés d'alfabetització, famílies, societat civil…) que realitzin imatges en diversos formats (i adaptats a les diferents edats) sobre el que suposa per a ells l'educació o sobre algun record que vulguin rescatar de la seva experiència a l'escola, i que les acompanyin de missatges dirigits als/les representants polítics/ques de cada àmbit, exigint-los que posin els mitjans necessaris per aconseguir el respecte de l'educació de la primera infància.

De moment, t'animem a que consultis les nostres propostes didàctiques que ja s’estan treballant en molts centre educatius formals i no formals:

Proposta Didàctica per a Infantil, Primària i Educació no Formal.

Proposta Didàctica per a Secundària, Batxillerat, Educació no Formal, i Persones Adultes.
Més, sobre...: same , cme , 2012
13/04/2012
Xavier Costa
Comentaris
El teu nom *
La teva adreça email *
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últim a Educació
Des del mes de gener de 2013 les tres entitats que conformaven la Confederació es van fusionar en la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament (FCONG), entitat formada per més de 120 entitats que treballen per fomentar una cultura de pau, per dotar la societat civil catalana de veu pròpia per a la defensa dels Drets Humans, i per incidir en favor de la justícia social, l’equitat arreu i la solidaritat amb els pobles del món.