ONG per a la solidaritat i la cooperació amb els infants i joves dels Països del Sud

Titular notícies
Educació

SAME 2012: Amb drets des del principi...


A només tres anys de la data fixada per aconseguir l'Educació per Tots i Totes, la Campanya Mundial per l'Educació (CME) se centrarà en defensar el dret a l'educació primerenca, l'etapa que comprèn dels 0 als 6 anys d'edat, sota el lema "Amb drets des del principi. Per una educació primerenca de qualitat".

Els nens i nenes d'aquesta edat són subjectes de drets (entre ells, el dret a l'educació), que han de ser garantits i respectats pels poders públics i per la societat. Sota el lema “Amb drets des del principi. Per una educació primerenca de qualitat”, volem reivindicar la importància de l'Atenció i Educació a la Primera Infància (AEPI).

En els últims anys, s'ha avançat en l'escolarització Primària en molts països. No ha succeït el mateix amb l'AEPI, una etapa fonamental per als nens/es i, per tant, per a les seves comunitats i les seves nacions. L'any 2000, 189 països es van comprometre a aconseguir en 2015 els Objectius de Dakar, entre ells: estendre i millorar l'atenció i l’ educació integrals de la primera infància, especialment de les nenes i els nens més vulnerables i desfavorits.

L'acció proposada per a la Setmana d'Acció Mundial per l'Educació (SAME) -i que serà comuna a tots els països que participen en la CME- és La Gran Imatge, és a dir, demanarem a totes les persones implicades en la campanya (nenes, nens, docents, persones adultes en procés d'alfabetització, famílies, societat civil…) que realitzin imatges en diversos formats (i adaptats a les diferents edats) sobre el que suposa per a ells l'educació o sobre algun record que vulguin rescatar de la seva experiència a l'escola, i que les acompanyin de missatges dirigits als/les representants polítics/ques de cada àmbit, exigint-los que posin els mitjans necessaris per aconseguir el respecte de l'educació de la primera infància.

De moment, t'animem a que consultis les nostres propostes didàctiques que ja s’estan treballant en molts centre educatius formals i no formals:

Proposta Didàctica per a Infantil, Primària i Educació no Formal.

Proposta Didàctica per a Secundària, Batxillerat, Educació no Formal, i Persones Adultes.
More about: same , cme , 2012
13/04/2012
Xavier Costa
Comments
Your Name *
Your Email *
Your email will not be disclosed anywhere
Antispam Control


Últim a Educació
Amb una xerrada taller sobre consum responsable impulsada per VOLS – Voluntariat Solidari
 

VOLS se suma a les més de 4.200 organitzacions de l'àmbit de l'acció social i de la cooperació a Catalunya que participen a la Campanya estatal Pobresa Zero.
 

Informe sobre els menors acusats de bruixeria a la regió de Kara (Togo)
 

Amb l’objectiu d’aturar la massacre que l’exèrcit d’Israel està cometent de forma impune a la franja de Gaza, i que ha acabat amb la vida de molts civils.

Des del mes de gener de 2013 les tres entitats que conformaven la Confederació es van fusionar en la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament (FCONG), entitat formada per més de 120 entitats que treballen per fomentar una cultura de pau, per dotar la societat civil catalana de veu pròpia per a la defensa dels Drets Humans, i per incidir en favor de la justícia social, l’equitat arreu i la solidaritat amb els pobles del món.